Ηλεκτρολογική Μηχανική

Στην mpec είμαστε περήφανοι για το γεγονός πως πρωτοπορούμε σε θέματα αναβάθμισης και εναρμόνισης με  τις καινούριες τάσεις και τεχνολογικές εξελίξεις.

Το τμήμα της Ηλεκτρολογίας του γραφείου μας έχει ενεργή δράση στη διαμόρφωση των κανονισμών βάσει του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την Εγκατάσταση και Έλεγχο των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.


Με γνώμονα την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία η mpec αποτελεί τη σίγουρη επιλογή για την όποια ανάγκη σχεδιασμού Ηλεκτρικής Εγκατάστασης.

Η πείρα και οι γνώσεις των μηχανικών της mpec καλύπτουν ένα τεράστιο φάσμα ειδικοτήτων που περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τομείς:

• Ανάλυση Χρεώσεων Παροχής
• Βελτιστοποίηση Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων
• Σχεδιασμός βιομηχανικών Συστήματα Αυτοματισμού
• Διόρθωση Συντελεστή Ισχύς
• Εκτίμηση Κόστους Εγκατάστασης
• Επιθεώρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
• Ηλεκτρολογικός Σχεδιασμός
• Σχεδιασμός Οδικού Φωτισμού
• Σχεδιασμός Συστημάτων Απρόσκοπτης Λειτουργιάς (UPS)
• Σχεδιασμός Συστημάτων Τηλεειδοποίησης
• Σχεδιασμός Αντικεραυνικών Συστημάτων
• Σχεδιασμός Δικτύων
• Σχεδιασμός Συστημάτων Τηλεόρασης
• Σχεδιασμός Ηχητικών Συστημάτων
• Σχεδιασμός Παρακολούθησης/Ασφάλειας/Πρόσβασης
• Σχεδιασμός Συστημάτων Άμεσης Ανάγκης
• Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής
• Σχεδιασμός Συστημάτων Δομημένης Καλωδίωσης
• Σχεδιασμός Συστημάτων Θεάτρων
• Σχεδιασμός Συστημάτων Παραγωγής
• Σχεδιασμός Συστημάτων Πυρανίχνευσης
• Σχεδιασμός Τηλεφωνικών Συστημάτων
• Σχεδιασμός Φωτισμού
• Φωτομετρική Ανάλυση