Ενεργειακός Σχεδιασμός

Στην mpec πιστοί στην δέσμευση μας για περιβαλλοντική διαχείριση και σχεδιασμό , και έχοντας συμμορφωθεί με Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/ΕΚ μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες σχεδιασμού που καλύπτουν τις απαιτήσεις της Κυπριακής νομοθεσίας.

Με βάση την οδηγία 2010/31 «Κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας» έχουμε σχεδιάσει τμήματα εξοπλισμού και κτήρια που εφαρμόζουν αυτά τα κριτήρια ακόμα και πριν την υιοθέτηση της νομοθεσίας αυτής.

Έχουμε στην ομάδα μας Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες πιστοποιημένους από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας τόσο στην κατηγορία Κατοικιών όσο και στην κατηγορία Μη Κατοικιών.