Ναυτομηχανική Μηχανική

Έχοντας μεγάλη πείρα σε θέματα ναυτομηχανικής μπορούμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες σχεδιαστικές λύσεις στους ακόλουθους τομείς::

• Διάταξη Μηχανημάτων
• Εκτίμηση Ζημιών
• Εκτίμηση Κατάστασης Μηχανημάτων
• Σχεδιασμός Κλιματιστικών / Ψυκτικών Συστημάτων
• Σχεδιασμός Βοηθητικών Καταστρώματος
• Σχεδιασμός Βοηθητικών Συστημάτων
• Σχεδιασμός Συστημάτων Διεύθυνσης
• Σχεδιασμός Ηλεκτρικού εξοπλισμού
• Σχεδιασμός Συστημάτων Αντλιών
• Σχεδιασμός Συστημάτων Καύσιμών
• Σχεδιασμός Συστημάτων Πυρόσβεσης
• Σχεδιασμός / Ανάλυση Ελικών
• Ναυτική Ηλεκτρολογία