Ναυπηγική Μηχανική

Η mpec προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ναυπηγικού σχεδιασμού. Με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων σχεδιασμού μπορούμε να αναλάβουμε υπηρεσίες (CAD, CAM, FEA, CFD, κλπ). Μερικές από τις προσφερόμενες υπηρεσίες είναι:

• Ανάλυση Φορτίων
• Ανάπτυξη / Σχεδιασμός
• Αξιολόγηση Ευσταθίας
• Αξιολόγηση / Έρευνα Ζημιών
• Αρχιτεκτονικός / Ναυπηγικός Σχεδιασμός
• Διαχείριση Έργων
• Επιθεωρήσεις Σκάφων / Πλοίων
• Επιτόπου Επιβλέψεις
• Θεώρηση Σχεδίων
• Πρόγνωση Ισχύς
• Προσδιορισμός Αντίστασης
• Στατικός Σχεδιασμός
• Σχεδιασμός Βάσει Κανονιστικών
• Σχεδιασμός Διαμερισμάτων Επιβατών
• Υδροστατική Ανάλυση
• Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών (CFD)