Τεχνοοικονομικές Μελέτες

Στην mpec προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης εκεί και όπου είναι απαραίτητο, Η Τεχνοοικονομική Ανάλυση μπορεί να αφορά αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων ή ανάπτυξη νέων έργων.

Μερικά παραδείγματα από τομείς όπου Τεχνοοικονομικές Μελέτες διεκπεραιώνονται είναι:

• Ανάλυση για φωτοβολταϊκά έργα
• Ανάλυση για αιολικά έργα
• Ανάλυση για γεωθερμικά έργα
• Ανάλυση για ηλιοθερμικά έργα

Τα στάδια που περιλαμβάνονται σε μια Τεχνοοικονομική Ανάλυση είναι:

• Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης
• Εναλλακτικές Επιλογές Αξιοποίησης
• Βιωσιμότητα κάθε εναλλακτικής λύσης
• Επιλογή της Βέλτιστης Λύσης
• Χρηματοοικονομικό Μοντέλο