Μηχανολογικός Σχεδιασμός

Η mpec προσφέρει υπηρεσίες σχεδιασμού μηχανολογικών εξαρτημάτων, μηχανημάτων και αυτοματοποιημένων μονάδων παραγωγής.

Έχουμε να επιδείξουμε μια μεγάλη σειρά μηχανημάτων και εξαρτημάτων που σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε σε πολλούς τομείς βιομηχανικών και άλλων αναγκών.

Η mpec μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που ξεκινούν από την αρχική σχεδίαση και βελτιστοποίηση μέχρι και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων πρωτοτύπων:

Μερικά παραδείγματα μηχανολογικού σχεδιασμού που ολοκληρώσαμε είναι:

• Σχεδιασμός και δημιουργία λειτουργήσιμου αυτόματου εξαρτήματος βιδώματος πωμάτων.
• Σχεδιασμός και κατασκευή εξειδικευμένων αυτοματοποιημένων μηχανών (CNC)
• Σχεδιασμός εξειδικευμένων μηχανισμών ενώσεων/συνδέσμων

Αναλυτικά οι υπηρεσίες Μηχανολογικού Σχεδιασμού της mpec περιλαμβάνουν:

• Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων (FEA)
• Ανάπτυξη Πρωτότυπων
• Δημιουργία Συνδεσμολογιών
• Εξαγωγή Για Ηλεκτρομηχανική Παραγωγή (CAM)
• Εργονομική Ανάλυση
• Ηλεκτρονική Μοντελοποίηση (CAD)
• Ηλεκτρονικής Σχεδίασης (CAE)
• Προδιαγραφές Υλικών
• Σχεδιασμός Βιομηχανικών Μηχανών
• Σχεδιασμός Επίπλων
• Σχεδιασμός Εργαλείων
• Σχεδιασμός Ιδεών