Σχεδιασμός Φωτισμού

Ο φωτισμός αποτελεί το κυρίαρχο μέσο αίσθησης ενός χώρου. Με γνώμονα αυτό το γεγονός στο σύγχρονο συνεχώς μεταβαλλόμενο σχεδιαστικό περιβάλλον η mpec μπορεί να σας προσφέρει τις πλέον σύγχρονες λύσεις σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή απόδοση και το αισθητικό αποτέλεσμα του φωτισμού.

Στο φάσμα των υπηρεσιών μας, στην mpec προσφέρουμε υπηρεσίες τεχνοοικονομικής ανάλυσης αντικατάστασης υφιστάμενων φωτιστικών με ενεργειακά αποδοτικότερες λύσεις.

Οι μελέτες φωτισμού μπορεί να έχουν ως σκοπό τη δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας - αίσθησης του χώρου, τον κατάλληλο "χρωματισμό" ενός χώρου, ή ακόμα και την δημιουργία θεματικών σεναρίων φωτισμού.

Η συνεχής μελέτη σε θέματα φωτιστικής τεχνολογίας μας επιτρέπει τον σχεδιασμό με τεχνολογίες φωτοδιόδων, ψυχρών καθόδων, οπτικών ινών κλπ.
Προσφέρουμε επίσης υπηρεσίες φωτομετρίας και φωτο-σχεδιασμού με εξειδικευμένες σχεδιαστικές μεθόδους.