Μηχανολογική Μηχανική

Η mpec προσφέρει ολοκληρωμένο πεδίο υπηρεσιών στον σχεδιασμό μηχανολογικών συστημάτων. Μερικές από τις προσφερόμενες υπηρεσίες μηχανολογικού σχεδιασμού είναι οι ακόλουθες:

• Εκτίμηση Κόστους Εγκατάστασης
• Οργάνωση, Προγραμματισμός και Διαχείριση Έργων
• Σχεδιασμός Ανελκυστήρων και Κυλιόμενων Κλιμάκων
• Σχεδιασμός Βιομηχανικού Αερισμού/Εξαερισμού
• Σχεδιασμός Σιντριβανιών και Βρυσών
• Σχεδιασμός Συστημάτων Κλιματισμού
• Σχεδιασμός Υδραυλικών Και Αποχετεύσεων
• Συστήματα Πυροπροστασίας
• Σχεδιασμός Συστημάτων Ανάκτησης Ενέργειας
• Σχεδιασμός Κολυμβητικών Δεξαμενών
• Σχεδιασμός Προϊόντων/Εξαρτημάτων/Μηχανών
• Σχεδιασμός Συστημάτων Κεντρικής Θέρμανσης
• Υδρολογικές Μελέτες
• Τεκμηρίωση Λειτουργίας Μηχανημάτων (IQ, OQ, PQ)