Επιλεγμένοι συνεργάτες και μερικά από τα έργα της mpec:


 • Δήμος Λάρνακας

  Μελέτη περιβαλλοντικής ρύπανσης

 • Karma Developers

  Εταιρία Ανάπτυξης

 • Giovani Developers

  Εταιρία Ανάπτυξης

 • John Theodorou Group

  Εταιρία Ανάπτυξης

 • Property Galery

  Εταιρία Ανάπτυξης

 • Magnificent Homes Ltd

  Εταιρία Ανάπτυξης